TeleSammler e.V.Übersicht der Telefonkarten der A-Serie aus 2000Karten-Nr.

Auflage

Bezeichnung

Wert

Hersteller

Modul

A 01 02.00

8.000

Weltstädte - New York

6 DM

Gemplus

38

A 02 03.00

10.000

Tierarten - Pferde im Sommerwind

6 DM

Gemplus

38

A 03 04.00

8.000

Fix & Foxi II

6 DM

Orga

37F

A 04 05.00

8.000

Weltstädte – Hongkong

6 DM

ODS

33F

A 05 05.00

6.000

Lara Croft

6 DM

Orga

37F

A 06 06.00

8.000

Väter des Expressionismus I

6 DM

ODS

33F

A 07 06.00

10.000

Trendsport - Bike and Fun

6 DM

Orga

37F

A 08 06.00

10.000

Tierarten – Hund, der beste Freund

6 DM

Orga

37F

A 09 06.00

10.000

Olympia Sydney 2000 I

6 DM

Orga

37F

A 10 06.00

10.000

Olympia Sydney 2000 II

6 DM

Orga

37F

A 11 06.00

6.000

Weltstädte - Athen

6 DM

ODS

33F

A 12 08.00

8.000

Casaro - Cary Grant, Grace Kelly

6 DM

Orga

37F

A 13 08.00

6.000

Weltstädte – Rom

6 DM

Gemplus

33F

A 14 08.00

7.000

Horoskop – Wassermann

6 DM

Gemplus

33F

A 15 08.00

7.000

Horoskop – Fische

6 DM

Gemplus

33F

A 16 08.00

7.000

Horoskop – Widder

6 DM

Gemplus

33F

A 17 08.00

7.000

Horoskop – Stier

6 DM

Gemplus

33F

A 18 08.00

7.000

Horoskop – Zwillinge

6 DM

Gemplus

33F

A 19 08.00

7.000

Horoskop – Krebs

6 DM

Gemplus

33F

A 20 09.00

6.000

Singapore Sling

6 DM

Gemplus

33F

A 21 09.00

7.500

Philatelia I

6 DM

Gemplus

33F

A 22 09.00

7.500

Philatelia II

6 DM

Gemplus

33F

A 23 09.00

7.500

Philatelia III

6 DM

Gemplus

33F

A 24 10.00

7.000

10 Jahre Sammlerservice

6 DM

GP ODS

33F

A 25 10.00

7.000

Frohe Weihnachten

6 DM

Gemplus

33F

A 26 10.00

8.000

Tierarten: Katzen

6 DM

Orga

37

A 27 11.00

7.000

Expressionismus II

6 DM

Orga

37

A 28 11.00

7.000

Natur - Lava

6 DM

GP ODS

33F

A 29 11.00

6.000

Flower - Power

6 DM

GP ODS

33F

A 30 11.00

7.000

Space 1

6 DM

GP ODS

33F

A 31 11.00

8.000

Demi Moore - Frauenbeine

6 DM

Orga

37

A 32 11.00

5.500

Weihnachten – Elefant mit Schlitten

6 DM

GP ODS

33F

© 1998 - 2015 TeleSammler e.V. (letzte Aktualisierung: 01.01.2015)