TeleSammler e.V.Übersicht der Telefonkarten der A-Serie aus 2001Karten-Nr.

Auflage

Bezeichnung

Wert

Hersteller

Modul

A 01 02.01

6.000

Kulinarisches – Frankreich

6 DM

Gemplus

38

A 02 02.01

8.000

Impressionismus I/III Camille Pissarro

6 DM

Gemplus

38

A 03 03.01

7.000

Natur – Mond

6 DM

Orga

37F

A 04 03.01

7.000

Exotische Vögel - Riesentukan

6 DM

Orga

37F

A 05 03.01

7.000

Tiere Afrikas – Leopard

6 DM

GP / ODS

33F

A 06 04.01

8.000

Impressionismus: Claude Monet

6 DM

GP

38

A 07 04.01

5.000

Natur: Lavendelfeld

6 DM

GP

38

A 08 04.01

7.000

Fußballweisheiten II

6 DM

GP / ODS

33F

A 09 04.01

7.000

Exotische Vögel: Honigsauger

6 DM

GP / ODS

33F

A 10 04.01

7.000

Tiere Afrikas: Elefant

6 DM

Orga

37F

A 11 04.01

5.000

Freundschaft: Mädchen

6 DM

Orga

37F

A 12 04.01

6.000

Cocktail: Manhattan

6 DM

GP

38

A 13 04.01

8.000

Städte: Rio de Janeiro

6 DM

Orga

37F

A 14 04.01

7.000

Landschaften: Toskana

6 DM

Orga

37F

A 15 04.01

6.533

Philatelia 2001

6 DM

GP / ODS

33F

A 16 04.01

6.000

damals“ / Volkswagen

6 DM

GP / ODS

33F

A 17 09.01

6.000

Zeit Träume (Uhren)

6 DM

Orga

37F

A 18 09.01

6.000

Schiffe: Segeln

6 DM

GP

38

A 19 09.01

6.000

Weltstädte: London

6 DM

Orga

37F

A 20 10.01

6.000

Comic – Dummgelaufen I

6 DM

Orga

37F

A 21 10.01

6.000

Comic – Dummgelaufen II

6 DM

Orga

37F

A 22 10.01

6.000

Berühmte Frauen: Maria Theresia

6 DM

GP

38

A 23 10.01

6.000

Berühmte Frauen: Katharina die Große

6 DM

GP

38

A 24 10.01

6.000

Berühmte Frauen: Katharina de Medici

6 DM

GP

38

A 25 10.01

6.000

Berühmte Frauen: Kaiserin Elisabeth

6 DM

GP

38

A 26 10.01

6.000

Liebespaar

6 DM

GP

37F

A 27 10.01

6.000

Studetenwettbewerb Comic I

6 DM

Orga

37F

A 28 10.01

6.000

Studetenwettbewerb Fluß

6 DM

Orga

37F

A 29 11.01

6.000

Fröhliche Weihnachten (Gold)

6 DM

GP

38

© 1998 - 2015 TeleSammler e.V. (letzte Aktualisierung: 01.01.2015)