TeleSammler e.V.Übersicht der Telefonkarten der V-SerieKarten-Nr.

Auflage

Bezeichnung

Wert

Hersteller

Module

V 01 03.90

2.500

KSZE

12 DM

G&D

10

V 02 08.90

2.000

BAPT '90

12 DM

ODS

10

V 03 A 09.90

5.000

Christian Schwarz-Schilling

6 DM

G&D

10

V 03 B 09.90

4.000

Wilhelm Rawe

6 DM

G&D

10

V 03 C 09.90

1.000

Frerich Görtz

6 DM

G&D

10

V 04 11.90

2.000

Rolf-Dieter Leister

12 DM

G&D

10

V 05 11.90

1.000

ISTCAT '90

50 DM

G&D

10

V 06 11.90

3.200

Bundespresseball 1990

6 DM

ODS

10

V 07 12.90

15.000

Weihnachtsedition 1990

6 DM

ODS

10

V 08 12.90

1.000

Postbank

50 DM

G&D

10

V 09 11.90

20.000

Dieter Gallist

50 DM

G&D

10

V 01 01.91

1.200

Bei mir hats geklickt!

12 DM

ODS

10

V 02 03.91

2.000

Postzeitungsdienst

6 DM

G&D

10

V 03 03.91

5.500

Temex

6 DM

ODS

10

V 04 05.91

1.000

VHP Darmstadt

12 DM

G&D

11

V 05 05.91

5.500

Kommunikation aus einer Hand

12 DM

G&D

11

V 06 07.91

3.000

Rad WM 1991

50 DM

G&D

11

V 07 08.91

3.000

VIP Busniess-Karte

12 DM

G&D

11

V 08 08.91

2.000

octopus

50 DM

G&D

11

V 09 08.91

2.000

Telekom Großkunden-Management

50 DM

G&D

11

V 10 A 10.91

5.000

Serie noire - focus, connex und octopus

6 DM

G&D

11

V 10 B 10.91

5.000

Serie noire - Telefonprogramm

6 DM

G&D

11

V 10 C 10.91

5.000

Serie noire - Mobilfunk

6 DM

G&D

11

V 10 D 10.91

5.000

Serie noire - Dateldienst

6 DM

G&D

11

V 10 E 10.91

5.000

Serie noire - ISDN

6 DM

G&D

11

V 10 F 10.91

5.000

Serie noire - Telekommunikation

6 DM

G&D

11

V 11 08.91

6.000

OPD Frankurt/Main

6 DM

G&D

11

V 12 11.91

3.300

Bundespresseball 1991

12 DM

ODS

30

V 13 12.91

15.000

Weihnachtsedition 1991

6 DM

G&D

11

V 14 A 11.91

5.000

Regulierung

6 DM

ODS

30

V 14 B 11.91

5.000

Lizenzierung

6 DM

ODS

30

V 14 C 11.91

5.000

Genehmigungen

6 DM

ODS

30

V 14 D 11.91

5.000

Standardisierung

6 DM

ODS

30

V 14 E 11.91

5.000

Frequenzen

6 DM

ODS

30

V 14 F 11.91

5.000

Zulassung

6 DM

ODS

30

V 14 G 11.91

5.000

Europa

6 DM

ODS

30

V 15 12.91

5.000

CDU-Parteitag Dresden

12 DM

Gemplus

20

V 16 12.91

10.000

Dr. Joachim Kröske

50 DM

G&D

11

© 1998 - 2005 TeleSammler e.V. (letzte Aktualisierung: 01.01.2015)